Vad är en aktie?

Aktie har du säkert hört många gånger och hört exempelvis nyhetsmänniskor prata om det, men du kanske inte riktigt har fått kläm om vad det betyder. Då har du kommit till rätt sida, för här kommer du kunna läsa om vad en aktie är och vad det betyder.

Betyder action

Först och främst kommer ordet aktie från en latinskt ord actio och på engelska är det action, dock kallas det även shares och stocks i engelskan. Skulle vi översätta ordet på svenska skulle vi närmast komma till gärning eller handling. För att enklast beskriva vad en aktie är, skulle man kunna säga att det är en ägarandel i ett aktiebolag, alltså ett AB. Denna ägarandel ger dig som har de, rätt att rösta på bolagets årsstämmor samt att det ger dig en rättighet att ta ut en del av en eventuell vinst på bolaget. Därför kan man tjäna pengar på aktier, men det gäller att vara insatt i branschen för att veta vart man ska köpa in sig. Dock har du som aktieägare att begränsat ansvar. Det innebär att om bolaget skulle gå i konkurs är du inte personligt ansvarig för bolagets eventuella skulder. Om du har köpt en aktie i ett fåmansaktiebolag som inte är noterade på det så kallade börs kan det finnar en risk att du har ansvar som är kopplat mellan lånet aktiebolaget har och aktieägarna. Dessa krav ställs ofta av banken vilket är viktigt att kolla upp innan du köper in dig i ett aktiebolag.

Ett sätt att erhålla kapital

Varför går det då att köpa aktier? Du som säkert många andra undrar säkert varför en företagsledare vill att ge andra personer att ta del av företagets vinst. Jo, det är nämligen så att ge ut aktier är ett sätt för bolaget att erhålla kapital, i grund och botten. Eftersom du som köper in dig i bolaget får företaget dina pengar, bland annat. Ett aktie är som du nu säkert har förstått, en ägarandel i ett aktiebolag. Varje aktie i bolaget har lika stort kvotvärde, då kvotvärdet på alla aktier är det registrerade aktiekapitalet som du sedan delar med det registrerade antalet aktier. Det är på så sätt du får ut kvotvärdet i din aktie. Ju mer aktier en någon äger i ett bolag, desto mer makt har personen eller företaget i bolaget. Den vederbörande kan därmed påverka bolagets mål samt riktlinjer och utveckling. Helt enkelt en stor roll. Du som inte vet vad ett bolag är kommer givetvis få svar på det också. Det är alltså en sammanslutning som har som syfte att tjäna pengar år sin eller sina ägare. En ägare behöver inte vara en person utan det kan vara som du läste några meningar innan, ett företag. Just nu för tillfället krävs det 100 000 kronor att starta ett aktiebolag. Har du ett aktiebolag måste du sköta din ekonomi själv, det vill säga fakturera räkningar, göra bokslut och massvis med annat som skaffa hemsida. Kan du inte göra egna bokslut, som många inte kan så finns det personer som kan göra det åt dig, så kallade revisorer.*

aktie