Vad är en aktie?

Aktie har du säkert hört många gånger och hört exempelvis nyhetsmänniskor prata om det, men du kanske inte riktigt har fått kläm om vad det betyder. Då har du kommit till rätt sida, för här kommer du kunna läsa om vad en aktie är och vad det betyder.

Betyder action

Först och främst kommer ordet aktie från en latinskt ord actio och på engelska är det action, dock kallas det även shares och stocks i engelskan. Skulle vi översätta ordet på svenska skulle vi närmast komma till gärning eller handling. För att enklast beskriva vad en aktie är, skulle man kunna säga att det är en ägarandel i ett aktiebolag, alltså ett AB. Denna ägarandel ger dig som har de, rätt att rösta på bolagets årsstämmor samt att det ger dig en rättighet att ta ut en del av en eventuell vinst på bolaget. Därför kan man tjäna pengar på aktier, men det gäller att vara insatt i branschen för att veta vart man ska köpa in sig. Dock har du som aktieägare att begränsat ansvar. Det innebär att om bolaget skulle gå i konkurs är du inte personligt ansvarig för bolagets eventuella skulder. Om du har köpt en aktie i ett fåmansaktiebolag som inte är noterade på det så kallade börs kan det finnar en risk att du har ansvar som är kopplat mellan lånet aktiebolaget har och aktieägarna. Dessa krav ställs ofta av banken vilket är viktigt att kolla upp innan du köper in dig i ett aktiebolag. Många av dessa svar du kan hitta på kunskaper.com

Ett sätt att erhålla kapital

Varför går det då att köpa aktier? Du som säkert många andra undrar säkert varför en företagsledare vill att ge andra personer att ta del av företagets vinst. Jo, det är nämligen så att ge ut aktier är ett sätt för bolaget att erhålla kapital, i grund och botten. Eftersom du som köper in dig i bolaget får företaget dina pengar, bland annat. Ett aktie är som du nu säkert har förstått, en ägarandel i ett aktiebolag. Varje aktie i bolaget har lika stort kvotvärde, då kvotvärdet på alla aktier är det registrerade aktiekapitalet som du sedan delar med det registrerade antalet aktier. Det är på så sätt du får ut kvotvärdet i din aktie. Ju mer aktier en någon äger i ett bolag, desto mer makt har personen eller företaget i bolaget. Den vederbörande kan därmed påverka bolagets mål samt riktlinjer och utveckling. Helt enkelt en stor roll. Du som inte vet vad ett bolag är kommer givetvis få svar på det också. Det är alltså en sammanslutning som har som syfte att tjäna pengar år sin eller sina ägare. En ägare behöver inte vara en person utan det kan vara som du läste några meningar innan, ett företag. Just nu för tillfället krävs det 100 000 kronor att starta ett aktiebolag. Har du ett aktiebolag måste du sköta din ekonomi själv, det vill säga fakturera räkningar, göra bokslut och massvis med annat som skaffa hemsida. Kan du inte göra egna bokslut, som många inte kan så finns det personer som kan göra det åt dig, så kallade revisorer.*

Binära optioner

Inte att förväxlas med aktiehandel alls. Binära optioner är en form av spel och chans och baseras inte på kunskap så som aktiehandel i vanliga fall hade gjort. Här satsar du pengar på om t.ex priset på en dollar eller värdet på guld går upp och ner inom en viss tid. Och lyckas du träffa rätt inom en viss tid får du en vinst på x antal pengar baserat på din satsning. Detta missbrukar imellertid av de stora binära bolagen så som t.ex Banc de Binary eller spotoption24 som är bland de största av de binära optionshandlarna. 99% av tillfällena oavsätt om du prickat rätt eller ej får du inte dina pengar utbetalt. Hur kommer det sig? Industrin är fraudelent. I vilkoren när du skapar ditt konto kan det stå att informationen som Banc de binary eller Spot Option får inte är i realtid och resultaten kan därför ändra sig och trots att priset på guld stigit som du vadslagit om får du inte någon vinst då systemet inte registerade att värdet på guld stigit inom den tidsram din vadslagning var satt på. Detta är så klart bara bluff och båg gjort för att skapa en miljardindustri . Imellertid börjar folk och länder förstå, vilket är en av anledningar till att b.la Banc de Binary, en av de första och största väljer att självmant stänga ner sin operation.

Israel som varit det land med flest öppnade och drivna binära företag har slagit hårt mot företagen efter det läckt ut information om hur de binära företagen drivs. Binära optioner är en industri som drivs av svindel där ingen får betalt.

Detta nämns som vadslagning men det är på inget sätt rättvis vadslagning. Jämför med casino, här gör du en insättning, får en bonus, bonusen har omsättningskrav men villkoren är rättvisa och du får dina pengar utbetalt så snart omsättnings nåtts.

Vi frågade en av de största och äldsta casinoportalerna om vad de tyckte och detta är vad casinon hade att säga.

Binära optioner är inget annat än vadslagning utan en rättvis möjlighet att vinna. De flesta binäraoptionsbolag ger ingen möjlighet till kunden att få en vinst utbetald. Alla binära optioner företag opererar inte så men det krävs inte för många svarta får för att en hel industri skall svartläggas. Men det är inte mer än rättvist för det är i skrivande stund inte mer än lagligt tjuveri.
Casino och spel är en tabu-satt industri men den är rättvis. Läser du några av våra recensioner ser du alla omsättningskrav, hur mycket du kan få utbetalt, vilka spel som gäller vid omsättning och hur stor bonus du kan ta/bör ta. – Casinon.com