Aktiebelåning

Hos flera aktiemäklare är det möjligt att belåna aktierna vilket lösgör kapital att köpa fler aktier. Genom detta kan man därmed skapa en hävstångseffekt där ett mindre kapital kan resultera i en större avkastning.

Om en person har aktier för 100.000kr och belånar dessa upp till 80% fås ytterligare 80.000kr att investera. Därmed kan personen ha aktier för 180.000kr trots att man från början bara hade 100.000kr att investera. Skulle aktierna öka i värde skulle avkastningen alltså vara 80% högre via belåning än om detta inte genomfördes.

Fördelen med aktiebelåning handlar alltså om att man kan öka avkastningen. Men det är mycket viktigt att man är insatt i riskerna. För annars kan förlusterna bli onödigt stora.

Ett exempel kan tas från Avanza och deras värdepapperskredit.

Avanza

Avanza har två olika slags värdepapperslån. De är uppbyggda på samma sätt men Superlånet har lägst ränta (1,75%) och kräver då även större säkerhet.

Kraven för att Superlånet ska kunna tecknas är:

  • Portföljen ska bestå av minst tre aktier från den lista (ca 300st) med godkända aktier. Ett alternativ är att man har fonden Avanza Zero vilket räknas som ”tre aktier”.
  • Portföljen får maximalt belånas till 35%. De som har aktier för 100.000kr kan därmed max låna 35.000kr.
  • Portföljen måste ha en viss riskspridning. I detta fall krävs det att inget av de enskilda aktieslagen får övergå 49% av innehavet. Detta med Avanza Zero som undantag då fonden ju räknas som tre aktieslag.
  • Portföljen får inte innehålla optioner, terminer eller blankningar.

Det andra lånet har mindre säkerhet men då är räntan betydligt högre. Den ordinarie utlåningsräntan är då 5,54% vilket gör lånet inte lika fördelaktigt. Det som då främst skiljer är att belåningsgraden får vara upp till 90% och att det är ca 1800 olika aktier man kan välja på.

Stora fördelen – Räntan

Den stora fördelen med dessa lån är räntan. I en lånejämförelse av Sverigekontanter framgick att den lägsta ränta på privatlån i januari 2016 var 2,95%. I jämförelsen av bolån var den lägsta rörliga räntan kring 2%. Räntan på Avanzas värdepapperskredit ligger alltså strax under nivån på bolån. I januari 2016 erbjöds en ränta på 1,75% samtidigt som Swedbank erbjöd en rörlig boränta på 2,04%.  Det var alltså billigare att teckna en värdepapperskredit hos Avanza än att belåna bostaden för att kunna köpa fler aktier.

I vissa fall finns det även andra fördelar med aktiebelåning före andra låneformer men framförallt handlar det om att kostnaden för lånet blir så lågt. I detta fall krävs det bara att det lånade kapitalet ökar i värde med samma räntesats som det kostar för att det ska vara lönsamt att genomföra belåningen.

Nackdelen – Risken

Oavsett vilket lån som tecknas så tar alltid låntagaren en risk. En risk att ha ett lån man inte klarar av att återbetala. Det är därför viktigt att man räknar på den räntekostnad som uppkommer om man tecknar ett lån. Man bör även ha en viss marginal så att man klarar av denna kostnad även om inkomsten skulle minska (ex sjukskrivning) under en viss period.

Den största risken med aktiebelåning handlar däremot inte om att komma i en situation då det är svårt att betala räntan. Den större risken ligger istället i att aktierna faller i värde. Detta beroende på kravet på maximal belåningsgrad på innehavet. Enligt avtalet får nämligen aldrig personen bli överbelånad, vilket sker om belåningsgraden ökar utöver den avtalade nivån.

Ex:

En person har aktier för 100.000kr och lånar 70.000kr via värdepapperskrediten. Detta gör att belåningsgraden är 70% och att man där får betala ca 5% i ränta. Kravet i detta fall är att belåningsgraden inte får uppgå över 90%.

Om det totala aktieinnehavet skulle falla i värde till 75.000kr och ingen amortering skett kommer belåningsgraden vara 93% och man har därmed gått över gränsen.  I detta läge kommer aktiemäklaren påvisa överbelåningen för personen som i sin tur snabbt måste minska belåningsgraden. Det kan ske genom att man sätter in mer pengar på kontot och köper aktier för dessa då totala värdet på aktieinnehavet ökar. En annan väg att gå är att sälja aktier för att betala av lånet och därigenom pressa belåningsgraden.

Den som inte genomför någon åtgärd kommer bli kontaktad av aktiemäklaren då de kommer att genomföra en tvångsinlösning. De säljer då aktier för att korrigera belåningsgraden. Pengarna sätts in på kontot men en avgift för detta tas ut. Man får därmed betala avgifter samtidigt som aktiemäklaren kan sälja aktier som man som aktieägare inte alls för tillfället vill sälja.

Fördelen är alltså att avkastningen kan bli högre. Nackdelen att tvångsinlösen kan behöva ske. En rekommendation är därför att belåna aktierna med rejäl marginal mot kravet på belåningsgraden.