Först och främst, vad är en aktiekurs? Jo, de visar vad aktierna är värda. Om man ska kunna få fram värdet av ett bolag och analysera de samt deras aktie måste man ha en viss kunskap och förstå sig på de faktorer som påverkar värdeutvecklingen. Det är alltså vad som styr aktiekurserna. Grundfaktorn för det som styr aktiekurserna är utbud och efterfrågan. Men sedan finns det sex stycken andra faktorer som påverkar värdeutvecklingen och aktiekurserna. Vissa faktorer påverkar mer än andra, och dessa kommer du kunna läsa om nedan utan inbördes ordning.

Företagets vinster är kärnan

Företagsvinster är en faktor som påverkar aktiekurserna. Det är alltså företagets vinster som är kärnan när man tittar och räknar på bolagets räkenskaper. Det vill säga att höga vinster inom bolaget skapar en stor möjlighet till höga utdelningar till aktieägarna, vilket är logiskt. Därav är det viktigt att köpa aktier i ett boalg som är påväg uppåt eller går bra, om man vill tjäna pengar på det. Om det förväntade vinstpriset är högt i bolaget kommer det givetvis påverka aktiepriset positivt, det vill säga att aktien blir positivt.

En annan faktor som styr aktiekursen är företagsköp, det vill säga att vid ett uppköp av ett företag måste de oftast betala en premie på aktiepriset. Det ger alltså vinst för aktieägaren eller aktieägarna, eftersom de får vinst på sitt innehav av aktier.

Utdelningar är även en faktor som styr aktiekursen. Med det menas att aktiepriset kommer höjas ju högre tron om utdelningar är. Om företaget förväntas dela ut mindre pengar än vad som är förväntat sker motsatsen, alltså att aktiepriset sjunker.

Utländska börser styr

Rykten och spekulationer har en viktig del när det gäller de faktorer som styr aktiekurserna. För nästan alla företag går det rykten om, som handlar om bolagets framtid. Detta påverkar givetvis bolagets aktier, antingen positivt eller negativt beroende på ryktena. Det kan leda till både fällor och möjligheter, därför borde du som handlar utifrån dessa faktorer och källor vara försiktig och kritisk.

Utländska börser är även det en sak som styr aktiekurserna. Aktiemarknaden är global som du säkert vet, vilket innebär att den svenska börsen kommer påverkas

av utländska börser. Ett bra exempel på detta är USA, som har många investerare från Stockholmsbörsen. Därifrån kan man dra slutsatsen att Stockholmsbörsen ofta följer den amerikanska börsens utveckling.

Till sist men inte minst har vi räntor samt konjunkturen. Det innebär att börsen återspelar bolagets ekonomiska situation och välmående. Det innebär att man kan se om börsen går rätt upp i högkonjukturen eller om den går lågt ner i det motsatta. Det är viktigt att notera och komma ihåg, framför allt för dig som har eller vill ha en aktiedel, att börsen alltid ligger före konjunkturen. Det är på grund av att aktörerna spekulerar om framtiden.

 

Du som efter att ha läst denna text vill ytterligare förstå mer om börsens aktiekurser och hur de styrs, kan gå in och leta på stora förändringar i kurslistorna och leta konsekvenser samt orsaker. Detta är något du som aktieägare eller har en aktie måste veta om för ditt eget bästa.

aktie